card

“ЭН СИ ДИ ПРЕКОН ХХК”

Барилгын угсармал хийц, эдлэл үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар 2020 онд байгуулагдсан. Бид дотоодын төдийгүй, олон улсын стандартад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилготой ажиллаж байна

Дэлгэрэнгүй
/

Бүтээгдэхүүн

Төслүүд

Бусад төслүүд
Компанийн танилцуулга зураг

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

“ЭН СИ ДИ ПРЕКОН ХХК” нь барилгын угсармал хийц, эдлэл үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар 2020 онд байгуулагдсан. Бид дотоодын төдийгүй, олон улсын стандартад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилготой ажиллаж байна.