card

Бүтээгдэхүүн

Хучилтын нүхтэй хавтан

Хучилтын нүхтэй хавтан нь урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай, дундаа нүхтэй, өндөр маркийн төмөр бетон бүтээгдэхүүн юм. ХНХ-г иргэний болон үйлдвэрийн барилгын давхар дундын хучилтад ашиглана. Захиалагчийн хүссэн тоо хэмжээгээр үйлдвэрлэж нийлүүлнэ.

ДАВУУ ТАЛ:

  • Барилгын угсралтын ажлын хугацаа болон зарцуулагдах эрчим хүчийг хэмнэнэ.
  • Галт тэсвэртэй.
  • Эдэлгээ удаан.
  • Дурын алгасалд зориулан үйлдвэрлэх боломжтой (9м хүртэл).
  • Үйлдвэрт байнгын хяналтад байх тул, чанарын баталгаатай.
  • Өндөр маркийн бетоноор эдлэлийг хийж гүйцэтгэнэ.