card

Бүтээгдэхүүн

Зөөврийн ариун цэврийн өрөө

Аливаа төслийн баталгаажсан зураг төсөлд үндэслэн ариун цэврийн өрөөг үйлдвэрлэн барилгад шууд нийлүүлэх боломжтой. Бид NCD GROUP-ийн Garden City 1, River Plaza, Garden City 2, Vega City төслүүдэд ариун цэврийн 1100 гаруй өрөөг үйлдвэрлэн нийлүүлээд байна.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОНЦЛОГ:

  • Архитектур, дизайны зураг төсөл, талбайн нөхцөлд нийцүүлэн урьдчилан төлөвлөдөг.
  • Материалын хорогдолгүй.
  • Ажиллах хүчний зардал хэмнэнэ.
  • Угсралтын заавар дагалдана.
  • Барилгын дулааны алдагдлыг бууруулдаг тул амины орон сууцны гадна хана,
  • дээврийн хийцлэлд термопрофиль нэн тохиромжтой.